Biguma BAB 20 ZTV

Masa bitumiczna do zalewania szyn

Zastosowanie:

BIGUMA - BAB 20 ZTV jest masą bitumiczną na gorąco do wypełniania szczelin pomiędzy szynami oraz przylegającej nawierzchni jak np. bruk, beton lub asfalt.

 

 Temperatura aplikacji

ok. 160 stop. C - 180 stop. C

 Gęstość

ok. 1, 298 g/cm3

 Gruntowanie

COLZUMIX - Haftgrund
COLZUMIX-IVS

 Forma dostawy

hobok / bęben metalowy 35 kg

 

 • Topienie
  Masę BIGUMA - BAB 20 ZTV należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło, pośrednie nagrzewanie oraz termostat, z możliwością zachowania jej temperatury przerobu.
  Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana.
  Nie należy pod żadnym pozorem dopuszczać do przegrzania masy zalewowej, ponieważ może to szkodzić właściwościom produktu.
   
 • Prace przygotowawcze
  Szczeliny między szynami przeznaczone do zalewania należy oczyścić sprężonym powietrzem lub szczotkarką. W celu przyspieszonego czyszczenia lub ogrzania miejsc do zalewania można ewentualnie zastosować w dmuchawę ciśnieniową.
   
 • Powłoka gruntująca
  BAB 20 ZTV należy zawsze stosować w połączeniu ze środkiem gruntującym. W tym celu można użyć środka gruntującego COLZUMIX-Haftgrund (podkład syntetyczny) lub COLZUMIX-IVS (podkład gruntujący - rozpuszczalnik bitumiczny).
  Powłoka gruntująca ma za zadanie związać przylegający pył oraz utworzyć trwałą warstwę, która zwiąże się z nałożoną na nią później masą zalewową.Powłoka gruntująca musi całkowicie pokryć brzegi szczeliny tworząc szczelną powłokę. Nałożoną powłokę gruntującą należy przed zalewaniem szczeliny osuszyć, tzn. warstwy podkładowe nie powinny ścierać się przy dotknięciu palcem. 
   
 • Zalewanie szczelin
   
 1. Przygotowane szczeliny mogą być zalewane jedynie przy suchych warunkach atmosferycznych oraz temperaturze na powierzchni elementów konstrukcji powyżej 5 stop. C.
 2. Zagruntowane szczeliny muszą być oczyszczone z kurzu i suche.
 3. Do aplikacji mas należy stosować specjalne urządzenia (patrz wyżej).
 4. Masy zalewowe muszą posiadać w trakcie aplikacji odpowiednią temperaturę. Przegrzanie masy nieodwracalnie szkodzi właściwościom produktu. Jeżeli temperatura aplikacji nie została osiągnięta, brak wówczas odpowiedniej płynności. Istnieje niebezpieczeństwo kawitacji, która następnie może doprowadzić do wykruszenia masy zalewowej.
 5. Pozostałości nie zużytej masy, które w międzyczasie uległy ochłodzeniu nie nadają się ponownie do aplikacji.
 6. Ochłodzenie masy po zaaplikowaniu może w zależności od wymiarów zalewanych szczelin spowodować zmniejszenie objętości; wymagane jest wówczas przeprowadzenie ponownej operacji. Zaleca się przeprowadzenie jej bezpośrednio po pierwszym zalewaniu.
 7. Aplikacja mas powinna być przeprowadzona w ten sposób, aby nie było konieczne odpychanie wystającej poza ścianki masy zalewowej. Odpychanie może spowodować naruszenie przyczepności do ścianek szczelin.
 8. Szczeliny powinny być wymierzone tak, aby ruchy spowodowane ruchem odbywającym się po szynach nie przekraczały plastycznej odkształcalności masy zalewowej i przez to zanikło tarcie powierzchni nośnej. Zazwyczaj szerokość szczelin wynosi min. 20 mm a głębokość min. 40 mm.
   
 • Zużycie materiału
  Zużycie materiału przy wypełnianiu szczelin można obliczyć wg poniższego wzoru:
  Długość szczeliny (cm) x szerokość szczeliny (cm) x głębokość szczeliny x gęstość masy zalewowej (g/cm3) = zużycie w gramach.
  Ilość wymaganej powłoki gruntującej wynosi ok. 3% ilości stosowanej masy.
   
 • Pakowanie
  BIGUMA BAB 20 ZTV jest transportowana w pojemnikach z cienkiej blachy układanych w bezzwrotne palety. Hoboki są powleczone środkiem zapobiegającym adhezji oraz posiadają możliwość otwierania za pomocą zamka błyskawicznego, co gwarantuje szybkie, bezproblemowe wyciąganie masy z pojemników 

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]