close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Asfalt twardolany

Cechy asfaltu twardolanego układanego mechanicznie

Asfalt twardolany stosuje się w postaci mieszanki typu betonowego o strukturze zamkniętej. Mieszanki asfaltu lanego nie potrzeba zagęszczać , układa się ona od razu szczelnie. Wytwarzanie i wbudowanie w nawierzchnię odbywa się zawsze na gorąco. Ułożenie asfaltu twardo lanego powoduje uzyskanie lepszej odporności na tworzenie się odkształceń ( np kolein ) w wysokiej temperaturze otoczenia , mniejszej kruchości w niskiej temperaturze, oraz lepszej szorstkości powierzchni. Uszorstnienie powierzchni jezdni uzyskuje się przez wtłoczenie w gorącą nawierzchnię grysów, osadzających się w cienkiej, wierzchniej warstwie zaprawy. Nawierzchnie z tego asfaltu mogą być wykonywane na drogach, ulicach , placach
i obiektach.

Materiały

 • Asfalt drogowy wg PN - C - 96170 : 1965
 • Polimeroasfalt drogowy wg TWT 1993
 • Wypełniacz mineralny wg PN - S - 96504 - 1961
 • Piasek ( naturalny ) wg PN - B - 11113 : 1996
 • Piasek łamany wg PN - B - 11112 : 1996
 • Mieszanka drobna granulowana wg PN - B - 11112 : 1996
 • Grysy wg PN - B - 11112 : 1996
 • Skład asfaltu twardolanego ustalony jest wg przepisów niemieckich ZTV bit-St B 94


Podbudowa

Podbudowa powinna mieć projektowany profil, jej powierzchnia musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Wytwarzanie

Asfalt twardolany powinien być wytwarzany w otaczarkach a dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca :

 • asfalt + 0,3 % m/m
 • wypełniacz + 1,0 % m/m
 • kruszywo + 2,5 % 


Produkcja asfaltu twardolanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych składników , następnie dozowaniu ich do mieszalnika w kolejności od najgrubszej frakcji do wypełniacza i otaczaniu lepiszczem. Mieszanie składników powinno odbywać się do uzyskania jednorodnej mieszanki, wszystkie ziarna powinny być otoczone.

Wbudowanie

Asfalt twardolany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż - 5°C podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach. Mieszankę asfaltu twardo lanego należy wbudować w sposób mechaniczny za pomocą układarki.

Układanie musi odbywać się w sposób ciągły z jednostajną prędkością. Temperatura mieszanki asfaltu lanego, w momencie wbudowania zależna jest od rodzaju użytego lepiszcza. Przy asfalcie B 45 NYNAS powinna wynosić 230-250°C

Gorącą powierzchnię warstwy ścieralnej należy uszorstnić przez równomierne posypanie grysem 2-5 mm otoczonym asfaltem
i przywałowanie lekkim walcem gładkim lub ogumionym lub ostrym piaskiem naturalnym i zatarciu. Nawierzchnię można oddać
do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia oraz usunięciu z niej nie związanych ziaren grysu, lub piasku.

Rozwiń
rozwin
fotos-58.jpg
fotos-57.jpg
fotos-56.jpg
fotos-55.jpg
fotos-54.jpg
fotos-53.jpg
fotos-52.jpg
fotos-51.jpg
fotos-50.jpg
fotos-49.jpg
fotos-48.jpg

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]