Biguma 1614

Paliwoodporna masa do zalewania na gorąco

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA-1614 jest paliwoodporną masą do zalewania na gorąco na bazie modyfikowanego polimerami paku ze smoły węglowej do zastosowania w szczelinach nawierzchni betonowych (patrz też TRGS 551)

BIGUMA-1614 spełnia wymagania US-Federal-Spezifikation

 

 Temperatura aplikacji 170 stop. C - 190 stop. C
 Gęstość ca. 1,2 g/cm3
 Gruntowanie

Nie jest wymagane

 Forma dostawy hoboki 34 kg

 

 • Topienie

  Masę BIGUMA-1614 należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło, kocioł z pośrednim nagrzewaniem oraz termostatem, z możliwością zachowania temperatury aplikacji. Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana. Temperatura podgrzewanej masy nie może przekroczyć więcej niż 20 stop. C powyżej podanej temperatury aplikacji

 • Prace przygotowawcze

  Szczeliny betonowe przeznaczone do zalewania należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza lub szczotkarki, przy czym należy zachować przerwę czasową pomiędzy czyszczeniem i zalewaniem. Szczeliny muszą być suche. Do mechanicznego suszenia lub podgrzewania można zastosować ciśnieniowe urządzenia grzewcze. Jeżeli w szczelinie znajduje się już jakiś materiał wypełniający, należy go usunąć aż do wymaganej głębokości, chroniąc jednocześnie brzegi szczeliny. Resztki niemożliwe do usunięcia nie wpływają na trwałość nowego wypełnienia szczelin, o ile istnieje wzajemna tolerancja pomiędzy obydwoma masami. Gruntowanie zazwyczaj nie jest wymagane

 • Zalewanie szczelin

  Szczeliny mogą być zalewane jedynie przy suchej i ciepłej pogodzie oraz temperaturze na powierzchni powyżej + 5 stop. C. Przy rozpoczęciu prac należy przestrzegać poniższych punktów:

  1. Szczelina musi być oczyszczona, osuszona i odkurzona, ponieważ wszelkie pozostałości kurzu lub wilgoć mogą uniemożliwić trwałe połączenie z betonem. 

  2. Zalewanie szczelin można wykonywać przy użyciu specjalnych urządzeń bądź w wyjątkowych wypadkach za pomocą konewki.

  3. Masa zalewowa musi posiadać w trakcie aplikacji wymaganą temperaturę. Ochłodzenie masy w trakcie aplikacji może doprowadzić, w zależności od wymiarów przestrzeni przeznaczonej do zalania, do częściowego wypełnienia szczelin. W takim wypadku należy powtórnie zalewać. Zaleca się przeprowadzenie powtórnego zalania natychmiast po zakończeniu pierwszego, przy czym powierzchnia pierwszej warstwy nie może być zabrudzona kurzem.

  4. Nigdy nie należy zużywać pozostałych, schłodzonych już resztek używanego materiału.

  5. Zalewanie masą powinno być wykonane w ten sposób, aby nie było konieczne usuwanie wystającej warstwy. W trakcie takiego usuwania może zostać naruszona przyczepność do ścianek szczeliny

  Uwaga!!!

  Mas zalewowych na gorąco na bazie paku za smoły węglowej nie należy nigdy łączyć z masami zalewowymi na gorąco na bazie bitumu i na odwrót. Dlatego maszyny do zalewania należy przed i po użyciu dokładnie wyczyścić.

 • Zużycie materiału
  Zużycie materiału przy wypełnianiu szczelin można obliczyć wg poniższego wzoru:
  Długość szczeliny (cm) x szerokość szczeliny (cm) x głębokość szczeliny x gęstość masy zalewowej (g/cm3) = zużycie w gramach

 • Pakowanie

  BIGUMA - 1614 jest transportowana w pojemnikach z cienkiej blachy układanych w bezzwrotne palety. Hoboki są powleczone środkiem zapobiegającym adhezji oraz posiadają możliwość otwierania za pomocą zamka błyskawicznego, co gwarantuje szybkie, bezproblemowe wyciąganie masy z pojemników

 • Wskazówki bezpieczeństwa

  1. Topienie i aplikacja mas do zalewania szczelin na gorąco - wg obowiązujących przepisów

  2. Zasady zachowania bezpieczeństwa opisano na opakowaniach.

  3. Materiał jest oznakowany w oparciu o "Zarządzenia o czynniku termodynamiczn

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]