Biguma 700

Masa bitumiczna do podlewu szyn

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA 700 jest bitumiczną masą zalewową do zalewania pod szynami

BIGUMA 700 jest masą bitumiczną do podlewu szyn odporną na wysokie ciśnienie powierzchniowe. Masa zalewowa przyczynia się do tłumienia drgań a tym samym powoduje obniżenie hałasu.

Masą BIGUMA 700 można zalewać również w trakcie ruchu ulicznego przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, tak więc ruch uliczny nie musi być ograniczany

 

 Temperatura aplikacji ok. 200 stop. C
 Gęstość ok. 1,9 g /cm3 
 Gruntowanie

nie jest wymagane 

 Forma dostawy hoboki 30 kg

 

 • Próby na ściskanie przeprowadzone na próbkach materiału BIGUMA 700
  Poniżej podane wielkości są osiągalne przy temperaturze 20o C. Do przeprowadzenia prób na ściskanie wykorzystano płytki o wymiarach: szer. 36 mm, dł. 100 mm i 60,90 mm wys. Chociaż w praktyce podlew pod szynami ma wysokość 20 mm, do tego doświadczenia celowo zastosowano płytki o niekorzystnym stosunku wysokości do szerokości. Pomiary przeprowadzone za pomocą precyzyjnej prasy wykazały (tabela). Wielkości te wskazują, że przy utrudnionych warunkach (stosunek wys. do szer.) aż do nacisku o sile 3,06N/mm2 nie powstawały żadne trwałe odkształcenia, pojawiły się one dopiero przy przekroczeniu tej wartości.żadne trwałe odkształcenia, pojawiły się one dopiero przy przekroczeniu tej wartości.W Niemczech stosuje się obliczenia przy nacisku koła 5 KN dla profilu szyny NP. 14 przy nacisku prasy 1,2 N/mm2.Zgodnie z tymi oczekiwanymi wartościami nośność materiału BIGUMA 700 o wartości 3,0N/mm2 odpowiada wszystkim wymaganiom.

Obciążenie:

Kompresja: 

2,98 N/mm2

05%

3,08 N/mm2

0,09%

3,19 N/mm2

4,8%

3,33 N/mm2

5,8%

3,47 N/mm2

14,3%

 

 • Proponowane metody aplikacji dla BIGUMA 700

  Topienie

  Masę BIGUMA - 700 należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło oraz termostatem, z możliwością zachowania temperatury aplikacji. Niewskazane i nie zalecane są urządzenia do topienia, które nie posiadają mechanicznego mieszadła i nie są podgrzewane pośrednio. Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana. Nie należy dopuszczać do przegrzania masy.

  Podlewanie stopy szyny
  Stopa szyny może być zalewana jedynie przy suchych warunkach pogodowych oraz temperaturze na powierzchni części konstrukcyjnych powyżej +5o C. Zalewanie wykonuje się za pomocą konewki, ponieważ materiał nie nadaje się do pompowania. Masy zalewowe muszą posiadać w trakcie zalewania zalecaną temperaturę. Jeżeli jest ona zbyt niska, płynność materiału może ulec zmianie, przez co podlewana stopa szyny może zostać zalana niedokładnie i może dojść do kawitacji. Nigdy nie należy zużywać pozostałych, schłodzonych już resztek używanego materiału. Jeżeli odstęp pomiędzy stopą szyny a podbudową wynosi więcej niż 3 cm, zalewanie powinno odbywać się w dwóch etapach, w celu uniknięcia nadmiernego nagromadzenia się ciepła, którego następstwem mogłoby być odkształcenie się szyn.


Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]