Biguma DS 164/SNV

Plastyczno - elastyczna masa bitumiczna na gorąco

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA - DS164/SNV jest masą zalewową do uszczelniania pęknięć w asfaltowych i betonowych jezdniach, częściach konstrukcji betonowych, w budownictwie lądowym nadziemnym jak i podziemnym, w nawierzchniach bitumicznych na mostach wiaduktach. Nadaje się również do prac naprawczych nawierzchni asfaltowych

BIGUMA - DS164/SNV spełnia normy jakościowe Szwajcarskiego Stowarzyszenia Norm (Schweizerische Normenvereinigung SNV) zgodnie z normą 671 625a dla mas kauczukowo-bitumicznych jak również wymagania (Federal-Spezifikation ) SS-S-164

 

 Temperatura aplikacji ok. 150-180 stop. C
 Gęstość ok. 1,1 g/cm3
 Gruntowanie

Środek gruntujący COLZUMIX

 Forma dostawy hoboki a 10 i 30 kg

 

Proponowana metoda aplikacji masy BIGUMA - DS164/SNV

 • Topienie

  Masę BIGUMA - DS 164/SNV należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło, kocioł z pośrednim nagrzewaniem oraz termostatem, z możliwością zachowania temperatury aplikacji.Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana.Nie należy pod żadnym pozorem dopuszczać do przegrzania masy zalewowej, ponieważ grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem stabilizacji i przegrzaniu dodanych tworzyw sztucznych oraz do znacznego obniżenia punktu mięknienia wg metody PiK.

 • Prace przygotowawcze

  Szczeliny betonowe lub asfaltowe przeznaczone do zalewania są wg potrzeb oczyszczone za pomocą sprężonego powietrza lub czyszczone za pomocą szczotkarki, przy czym należy pamiętać o odstępie czasowym pomiędzy czyszczeniem a zalewaniem. Szczeliny mogą być suche. Do mechanicznego suszenia lub podgrzewania szczeliny można zastosować ciśnieniowe urządzenia cieplne.

 • Gruntowanie

  Dla masy BIGUMA - DS 164/SNV należy stosować wyłącznie środek gruntujący COLZUMIX. Zaleca się powleczenie ścianek szczeliny po obu stronach tak, aby materiał zachodził na nawierzchnię drogi na szerokość ok. 1 cm. Należy zastosować tylko niezbędną ilość środka gruntującego, aby na dnie szczeliny nie zgromadził się jego nadmiar.Środek gruntujący ma za zadanie związanie pyłu osiadającego na betonie i asfalcie tworząc trwałą warstwę, która następnie zwiąże się z masą zalewową.

 • Zalewanie szczelin

  Przygotowane szczeliny mogą być zalewane jedynie przy suchych warunkach pogodowych oraz wierzchniej temperaturze części konstrukcyjnych na powierzchni powyżej +5 stop. C. Podczas rozpoczęcia prac zalewania należy brać pod uwagę poniższe zasady:

  1. Nałożona warstwa gruntująca musi być sucha, tzn. powleczona powierzchnia po dotknięciu palcem nie powinna zostać naruszona.

  2. Powleczona szczelina musi być wolna od zanieczyszczeń i sucha, dla zapewnienia intensywnego połączenia z betonem lub asfaltem.

  3. Zalewanie powinno odbywać się przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń (patrz wyżej).

  4. Masy zalewowe muszą posiadać w trakcie zalewania zalecaną temperaturę. Jeżeli jest ona zbyt niska, materiał traci płynność. Masy zalewowe mogą wówczas np. nie wypełnić całkowicie szczelin. Istnieje niebezpieczeństwo powstania kawitacji, która przy późniejszym ruchu kołowym może spowodować wykruszenie się masy zalewowej.

  5. Nigdy nie należy zużywać pozostałych, schłodzonych już resztek używanego materiału.

  6. Schłodzenie masy po zalewaniu może spowodować, w zależności od wymiarów zalewanej szczeliny, obniżenie objętości; wymagane jest wówczas dodatkowe zalanie szczelin. Zaleca się wykonanie ponownego zalewania zaraz po zakończeniu pierwszego. 

  7. Zalewanie masą powinno być wykonane w ten sposób, aby nie było konieczne usuwanie wystającej warstwy. W trakcie takiego usuwania może zostać naruszona przyczepność do ścianek szczeliny

 • Zużycie materiału

  Zużycie materiału do wypełniania wyfrezowanych szczelin w ramach prac usuwających oznakowanie poziome można obliczyć za pomocą poniższego wzoru: Długość (cm) x szerokość (cm) x głębokość (cm) x gęstość (g/cm3) = ilość zużytego materiału w gramach

 • Pakowanie

  BIGUMA - DS 164/SNV jest transportowana w pojemnikach z cienkiej blachy układane w bezzwrotne palety. Hoboki powleczone są środkiem zapobiegającym przyleganiu oraz posiadają możliwość otwierania za pomocą zamka błyskawicznego, co gwarantuje szybkie, bezproblemowe wyciąganie masy z pojemników

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]