Biguma ES

Modyfikowana polimerem zaprawa bitumiczna na bazie emulsji bitumicznej

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA - Fertigschlämme jest zaprawą bitumiczną służącą do powlekania nawierzchni asfaltowych o dużym obciążeniu w jednym lub dwóch przejściach roboczych stosowaną zgodnie z technologią ZTV Asphalt-StB 94

Ze względu na swój skład zaprawa bitumiczna jest przeznaczona do uzupełnienia braków lepiszcza w szczególnie zniszczonej, startej nawierzchni asfaltowej. Pokrycie zamykające z zaprawy asfaltowej po przesuszeniu jest odporne na obciążenie mechaniczne, intensywne promieniowanie słoneczne nie powoduje lepkości. Zaprawa posiada gęstość ok. 1,30 g/m3

 

  • Metody aplikacji

    Warstwę wierzchnią należy dokładnie oczyścić. Warstwa spodnia musi być wyrównana i uszczelniona. Przy wysokich temperaturach należy przed nałożeniem zaprawy zwilżyć warstwę wierzchnią wodą.Przy starszych warstwach asfaltu dla zwiększenia przyczepności należy zastosować środek gruntujący. Zaprawę należy przed aplikacją dokładnie wymieszać i po całkowitym wyschnięciu środka zwiększającego przyczepność należy ją rozściełać i dokładnie wygładzić za pomocą miotły lub gumowej pacy. Dla uzyskania nienagannego zamknięcia powierzchniowego wymagane jest dwukrotne rozściełanie zaprawy. Prace należy przeprowadzać jedynie przy ciepłych i suchych warunkach pogodowych, ponieważ zaprawa utrwala się dopiero po ulotnieniu się cząstek wody. Temperatura podłoża powinna wynosić min. + 10 oC. Czas schnięcia wynosi wówczas w zależności od sposobu układania zaprawy od 1 - 3 godz. Niskie temperatury opóźniają, wysokie przyspieszają proces schnięcia. Powtórne rozściełanie zaprawy jest możliwe dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Powierzchnie powleczone zaprawą nie powinny być dopuszczane do ruchu kołowego aż do momentu całkowitego wyschnięcia. Dopuszczalne jest występowanie niewielkich aberracji chromatycznych w różnych partiach masy. Własności użytkowe zaprawy nie są przez to naruszone. 
     
  • Magazynowanie

    W oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach min. 6 miesięcy.
    Otwarte opakowania mogą być nadal przechowywane, jeżeli można je ponownie szczelnie zamknąć

 

Zużycie materiału w zależności od cech podłoża

Podwójne zaprawy:
- Pierwsza warstwa zaprawy
- Druga warstwa zaprawy

ok. 1,0 - 1,5 kg/m2
ok. 0,6 - 1,2 kg/m2

 

Gruntowanie przy starszych nawierzchniach asfaltowych

Bitumiczna emulsja przyczepna lub

ok. 0,2 - 0,3 kg/m2

masa BIGUMAŽ - Fertigschlämme E, 1 : 1 rozcieńczona wodą

ok. 0,4 - 0,6 kg/m2 

 

Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]