Biguma L

Gotowe do wbudowania zaprawy bitumiczne na bazie rozpuszczalnika bitumicznego do zamknięcia powierzchniowego nawierzchni

Zastosowanie:

Właściwości:

Zaprawa bitumiczna BIGUMA - Fertigschlämme Ljest stosowana głównie w następujących zakresach:

 • zamykanie utrwalające nawierzchni bitumicznych
 • wypełnianie porów w nowych nawierzchniach asfaltowych, o zbyt otwartych porach
 • prowizoryczne zamykanie utrwalające w lepiszczach asfaltowych lub asfaltowych nawierzchniach nośnych (np. w drogach budowlanych / dojazdowych)
 • naprawa starych warstw nawierzchni asfaltowych

Zaprawa bitumiczna jest gotową do wbudowania płynną masą bitumiczną o wysokiej sile klejenia i dobrych zdolnościach krycia. Masa wypełniająca pory tworzy trwałe połączenie z podbudową i działa regenerująco na lepiszcze starej podbudowy. Masa jest odporna na działanie wód gruntowych natychmiast po nałożeniu

 

Rodzaj lepiszcza bitum
Rodzaj rozpuszczalnika benzyna lakowa, ligroina
Udział masy w ciałach stałych (DIN 53 215)

ok. 81 %

Czas schnięcia aż do pyłosuchości (DIN 53 150) ok. 2,5 godz.
Gęstość (DIN 52 004) ok. 1,65 g/cm3

 

 • Metody aplikacji
  Przygotowywane podłoże powinno oczyszczone i wysuszone. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 5 o C. 
  Nierówności oraz wyboje należy usunąć odpowiednio przed zamknięciem powierzchniowym. Masa wypełniająca nie nadaje się do wyrównania profilu / sprofilowania lub do grubych warstw. Produkt należy przed aplikacją dokładnie wymieszać. Masę do wypełniania porów należy wylać na podbudowę a następnie rozściełać za pomocą suwaka z gumy porowatej lub maszyny do rozściełania zaprawy. Zazwyczaj wystarczające jest położenie jednej warstwy. Nawierzchnię można dla przytłumienia dodatkowo posypać piaskiem.
   
 • Teoretyczne zużycie materiału
  Zużycie materiału uzależnione jest od cech i struktury podbudowy
  w wypadku asfaltobetonów: ok. 0,8 - 1,3 kg/m2
  w wypadku lepiszczy asfaltowych lub asfaltowych warstw nośnych: ok. 1,5 kg - 2,0 kg/m2
   
 • Forma dostawy
  opakowania metalowe po 40 kg; przy układaniu mechanicznym w maszynie do rozściełania
   
 • Magazynowanie
  w oryginalnych opakowaniach (nie otwierane) min. 12 miesięcy
   
 • Środki czyszczące
  benzyna lub popularne rozpuszczalniki; w wypadku kontaktu ze skórą użyć pasty do czyszczenia rąk (np. Pevalin-Resolut) 

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003



[email protected]