Biguma N10

Bitumiczna masa zalewowa do spoin bruku

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA - N 10 jest masą zalewową do wypełniania szczelin wszystkich rodzajów złączy nawierzchni bruku oraz nawierzchni płyt.

BIGUMA - N 10 jest masą bitumiczną do zalewania na gorąco z niewielkim dodatkiem elastycznego komponentu.

BIGUMA - N 10 spełnia wymagania "Technicznych warunków dostawy bitumicznych mas zalewowych" (TL bitFug 82) art. B, Masy zalewowe do spoin bruków. Temperatura aplikacji ok. 150 - 180 stop. C
 Gęstość ok. 1,4 g/m3 
 Gruntowanie

przeważnie nie wymagany; w razie konieczności środek gruntujący COLZUMIX - Haftgrund lub COLZUMIX-IVS 

 Forma dostawy hoboki 15 oraz 40 kg

 

 • Topienie
Masę BIGUMA - N 10 należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło oraz termostatem, z możliwością zachowania temperatury aplikacji. Niewskazane i nie zalecane są urządzenia do topienia, które nie posiadają mechanicznego mieszadła i nie są podgrzewane pośrednio. Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana. Należy nie dopuszczać do przegrzania masy, gdyż powoduje to utratę właściwości.

 • Prace przygotowawcze

Spoiny bruku przeznaczone do zalewania należy, w zależności od potrzeb, oczyścić za pomocą sprężonego powietrza lub szczotkarki, przy czym należy pamiętać o przerwie pomiędzy czyszczeniem a zalewaniem. Szczeliny muszą być suche. Do mechanicznego suszenia lub podgrzewania szczeliny można ew. zastosować ciśnieniowe urządzenia cieplne.

 • Gruntowanie

Gruntowanie szczelin na ogół nie jest wymagane. W wypadku kamienia naturalnego o bardzo gęstej nawierzchni może okazać się konieczne zagruntowanie szczelin dla zwiększenia przyczepności. W takich wypadkach należy zastosować środek gruntujący COLZUMIX - Haftgrund (grunt z tworzywa sztucznego) lub COLZUMIX-IVS (grunt na bazie rozpuszczalnika i bitumenu). Środek gruntujący powinien pokryć ścianki szczeliny szczelną błoną, tak, aby po dotknięciu nie pozostawał na nim ślad.

 1. Zalewanie spoin bruku w wypadku nowego bruku może nastąpić dopiero wówczas, gdy istnieje pewność, że został ukończony proces osadzania się bruku pod wpływem ruchu ulicznego.
 2. Przygotowane szczeliny mogą być zalewane jedynie przy suchych warunkach pogodowych oraz temperaturze części konstrukcyjnych na powierzchni powyżej +5 stop. C.
 3. Powleczona szczelina musi być wolna od zanieczyszczeń i sucha, dla zapewnienia intensywnego połączenia z brukiem.
 4. Prace zalewowe muszą być przeprowadzone za pomocą specjalnych maszyn (patrz wyżej).
 5. Masy zalewowe muszą w trakcie zalewanie posiadać wymaganą temperaturę. Przekroczenie tej temperatury nie spowoduje podwyższenia właściwości masy, doprowadzić może natomiast do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Jeżeli temperatura zalewania zostanie zbytnio przekroczona, masa traci odpowiednią płynność co spowoduje np. niedokładne wypełnienie zalewanej szczeliny. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo kawitacji, co w następstwie w trakcie ruchu kołowego może doprowadzić do wykruszenia się masy.
 6. Pozostałości nie zużytej masy, które w międzyczasie uległy ochłodzeniu nie nadają się już do aplikacji.
 7. Ochłodzenie masy po zaaplikowaniu może w zależności od wymiarów zalewanych szczelin spowodować zmniejszenie objętości; wymagane jest wówczas przeprowadzenie ponownej operacji. Zaleca się przeprowadzenie jej bezpośrednio po pierwszym zalewaniu.
 8. Aplikacja mas powinna być przeprowadzona w ten sposób, aby nie było konieczne odpychanie wystającej poza ścianki masy zalewowej. Odpychanie może spowodować naruszenie przyczepności do ścianek szczelin

 • Zużycie materiału

Zużycie materiału przy wypełnianiu szczelin można obliczyć wg poniższego wzoru:
Długość szczeliny (cm) x szerokość szczeliny (cm) x głębokość szczeliny x gęstość masy zalewowej (g/cm3) = zużycie w gramach.

 • Pakowanie

BIGUMA - N 10 jest transportowana w pojemnikach z cienkiej blachy układanych w bezzwrotne palety. Hoboki są powleczone środkiem zapobiegającym adhezji oraz posiadają możliwość otwierania za pomocą zamka błyskawicznego, co gwarantuje szybkie, bezproblemowe wyciąganie masy z pojemników.

Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]