Biguma RS

Aplikowana na gorąco bitumiczna masa zalewowa do remontu pęknięć

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA - RS jest masą zalewową, przeznaczoną do remontu pęknięć i spoin w jezdniach betonowych i asfaltowych

BIGUMA - RS jest łatwa w zalewaniu, łatwo wiąże się z podłożem, jest odporna na działanie promieni słonecznych, elastyczna i odporna na niskie temperatury. Masa nie przykleja się do opon, powstałe odkształcenia ulegają samoistnemu wyrównaniu.

 

 Temperatura aplikacji ca. 160 stop. C
 Gęstość ca. 1,25 g/cm3
 Gruntowanie

w razie konieczności środek gruntujący COLZUMIX

 Forma dostawy hoboki 12 i 35 kg

 

 • Topienie
  Masę BIGUMA - TL 82 należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło, kocioł z pośrednim nagrzewaniem oraz termostatem, z możliwością zachowania temperatury aplikacji.Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana.Nie należy pod żadnym pozorem dopuszczać do przegrzania masy zalewowej, ponieważ może to grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem stabilizacji i przegrzaniu dodanych tworzyw sztucznych oraz do znacznego obniżenia punktu mięknienia wg metody PiK
   
 • Prace przygotowawcze
  Pęknięcia przeznaczone do remontu należy wydmuchać za pomocą podgrzewanej lancy z powietrzem pod wysokim ciśnieniem lub wyciąć ew. wyfrezować a następnie wyczyścić szczotką obrotową lub podgrzewaną lancą. W ten sposób wszystkie zanieczyszczenia oraz luźne elementy zostaną usunięte. Gorące powietrze podniesie temperaturę asfaltu w rysie zwiększając tym samym przylepność asfaltu. Przy takiej metodzie przygotowania nie jest już konieczne stosowanie środka gruntującego
   
 • Gruntowanie
  W razie konieczności (np. na nawierzchniach betonowych) należy użyć wyłącznie odpowiedniego środka gruntującego COLZUMIX
   
 • Zalewanie i przekrywanie pęknięć
  Remont pęknięć przy zastosowaniu mas zalewowych odbywa się poprzez nakładanie za pomocą buta. W zależności od przebiegu pęknięcia można użyć różne szerokości buta. Masa podgrzana do wymaganej temperatury o ciekłej konsystencji wpływa do szczeliny, w której łączy się z podgrzanym środkiem wiążącym, część materiału pozostaje na powierzchni przykrywając brzegi szczeliny. Przekrycie takie chroni szczelinę oraz przeciwdziała odłączeniu się brzegów szczeliny od masy w niskich temperaturach. Należy dokładnie wypełnić szczelinę tak, aby nie powstały żadne obniżenia. Grubość naniesionej warstwy przekrywającej powinna się wahać pomiędzy 2 a 3 mm
   
 • Obróbka warstwy przekrywającej
  Dla zagwarantowania przyczepności oraz optycznego wyrównania warstwy stosuje się kolorowy żwir o średnicy 1/3 mm. Suchy względnie powleczony cienką warstwą żwir szlachetny należy nanieść na gorącą jeszcze masę zalewową a następnie docisnąć
   
 • Zużycie materiału
  Zużycie materiału do wypełniania wyfrezowanych szczelin w ramach prac usuwających oznakowanie poziome można obliczyć za pomocą poniższego wzoru: Długość (cm) x szerokość (cm) x głębokość (cm) x gęstość (g/cm3) = ilość zużytego materiału w gramach
   
 • Pakowanie
  BIGUMA - RS jest transportowana w pojemnikach z cienkiej blachy układane w bezzwrotne palety. Hoboki/bębny metalowe są powleczone środkiem zapobiegającym przyleganiu oraz posiadają możliwość otwierania za pomocą zamka błyskawicznego, co gwarantuje szybkie, bezproblemowe wyciąganie masy z pojemników

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]