Biguma TL 82

Plastyczno-elastyczna masa bitumiczna do zalewania na gorąco

Zastosowanie:

Właściwości:

BIGUMA - TL 82 jest masą zalewową do uszczelniania pęknięć w asfaltowych i betonowych jezdniach, częściach konstrukcji betonowych w budownictwie lądowym nadziemnym jak i podziemnym, w nawierzchniach bitumicznych na mostach i wiaduktach. Nadaje się również do prac naprawczych nawierzchni asfaltowych

BIGUMA - TL 82 spełnia wymagania "Technicznych warunków dostawy bitumicznych mas zalewowych" (TL bitFUG 82) art. A, betonowe masy zalewowe, zwyczajne

 

 Temperatura aplikacji ok. 150-180oC
 Gęstość ok. 1,1 g/m3 
 Gruntowanie


Środek gruntujący COLZUMIX

 Forma dostawy hoboki a 10 i 30 kg

 

Proponowana metoda aplikacji masy BIGUMA - TL 82

 • Topienie

  Masę BIGUMA - TL 82 należy topić w kotle wyposażonym w mechaniczne mieszadło, kocioł z pośrednim nagrzewaniem oraz termostatem, z możliwością zachowania temperatury aplikacji. Temperaturę masy zalewowej należy regulować termostatycznie; powinna być ona stale kontrolowana. Nie należy pod żadnym pozorem dopuszczać do przegrzania masy zalewowej, ponieważ może to grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem stabilizacji i przegrzaniu dodanych tworzyw sztucznych oraz do znacznego obniżenia punktu mięknienia wg metody PiK

 • Prace przygotowawcze

  Szczeliny betonowe lub asfaltowe przeznaczone do zalewania są wg potrzeb oczyszczone za pomocą sprężonego powietrza lub czyszczone za pomocą szczotkarki, przy czym należy pamiętać o przerwie pomiędzy czyszczeniem a zalewaniem. Szczeliny muszą być suche. Do mechanicznego suszenia lub podgrzewania szczeliny można ew. zastosować ciśnieniowe urządzenia cieplne

 • Gruntowanie

  Dla masy BIGUMA - TL 82 należy stosować wyłącznie środek gruntujący COLZUMIX. Zaleca się powleczenie ścianek szczeliny po obu stronach tak, aby materiał zachodził na nawierzchnię drogi na szerokość ok. 1 cm. Należy zastosować tylko tyle środka gruntującego, aby na dnie szczeliny nie zgromadził się jego nadmiar. Środek gruntujący ma za zadanie związanie pyłu osiadającego na betonie i asfalcie tworząc trwałą warstwę, która następnie zwiąże się z nałożoną masą zalewową

 • Zalewanie szczelin

  Przygotowane szczeliny mogę być zalewane jedynie przy suchych warunkach pogodowych oraz temperaturze na powierzchni części konstrukcyjnych powyżej +5o C. Podczas rozpoczęcia prac zalewania należy brać pod uwagę poniższe zasady:

  1. Nałożona warstwa gruntująca musi być sucha, tzn. powleczona powierzchnia po dotknięciu palcem nie powinna zostać naruszona.

  2. Powleczona szczelina musi być wolna od zanieczyszczeń i sucha, dla zapewnienia intensywnego połączenia z betonem lub asfaltem.

  3. Zalewanie powinno odbywać się przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń (patrz wyżej).

  4. Masy zalewowe muszą posiadać
  w trakcie zalewania zalecaną temperaturę. Jeżeli jest ona zbyt niska, materiał traci płynność. Masy zalewowe mogą wówczas np. nie wypełnić całkowicie szczelin. Istnieje niebezpieczeństwo powstania kawitacji, która przy późniejszym ruchu kołowym może spowodować wykruszeniem się masy zalewowej.

  5. Nigdy nie należy zużywać pozostałych, schłodzonych już resztek używanego materiału.

  6. Schłodzenie masy po zalewaniu może spowodować, w zależności od wymiarów zalewanej szczeliny, obniżenie objętości; wymagane jest wówczas dodatkowe zalanie szczelin. Zaleca się wykonanie ponownego zalewania zaraz po zakończeniu pierwszego. 

  7. Zalewanie masą powinno być wykonane w ten sposób, aby nie było konieczne usuwanie wystającej warstwy. W trakcie takiego usuwania może zostać naruszona przyczepność do ścianek szczeliny

 • Zużycie materiału

  Zużycie materiału do wypełniania wyfrezowanych szczelin w ramach prac usuwających oznakowania poziome można obliczyć za pomocą poniższego wzoru: Długość (cm) x szerokość (cm) x głębokość (cm) x gęstość (g/cm3) = ilość zużytego materiału w gramach

 • Pakowanie

  BIGUMA - TL 82 jest transportowana w pojemnikach z cienkiej blachy układane w bezzwrotne palety. Hoboki/bębny metalowe są powleczone środkiem zapobiegającym przyleganiu oraz posiadają możliwość otwierania za pomocą zamka błyskawicznego, co gwarantuje szybkie, bezproblemowe wyciąganie masy z pojemników 

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]