COLZUMIX - Haftgrund

Środek gruntujący z tworzywa sztucznego

Zastosowanie:

Właściwości:

Środek gruntujący COLZUMIX - Haftgrund jest powłoką gruntującą zawierającą tworzywo sztuczne, przeznaczoną do wszystkich mas bitumicznych BIGUMA do zalewania na gorąco

Środek gruntujący COLZUMIX - Haftgrund spełnia normy Szwajcarskiego Stowarzyszenia Norm (Schweizerische Normenvereinigung) SNV 671 625a dla powłok gruntujących. Cechuje go wysoka siła klejenia w stosunku do prawie wszystkich rodzajów podłoży, zwłaszcza dla asfaltu i betonu, wykazuje dobre przenikanie kurzu, szybko wysycha, gwarantuje dobre sklejanie pomiędzy brzegami szczelin a stosowaną masą

 

Proponowane metody aplikacji środka gruntującego COLZUMIX - Haftgrund

 • Praca przygotowawcze
  Szczeliny betonowe lub asfaltowe przeznaczone do zalewania są wg potrzeb oczyszczone za pomocą sprężonego powietrza lub szczotkarki, przy czym należy pamiętać o przerwie pomiędzy czyszczeniem a zalewaniem. Szczeliny powinny być suche. Do mechanicznego suszenia lub podgrzewania szczeliny można ew. zastosować ciśnieniowe urządzenia cieplne

 • Gruntowanie
  Gruntowanie ma na celu związanie kurzu osadzonego na częściach betonu lub asfaltu i utworzenie stałej warstwy, która następnie połączy się z nałożoną masą zalewową. Środek gruntujący COLZUMIX - Haftgrund można nanosić na ścianki szczelin malując je bądź spryskując. Środek gruntujący musi utworzyć szczelną powłokę na ściankach szczeliny. Zaleca się powleczenie ścianek szczeliny po obu stronach tak, aby materiał zachodził na nawierzchnię drogi na szerokość ok. 1 cm. Należy zastosować tylko konieczną ilość środka gruntującego, aby na dnie szczeliny nie zgromadził się jego nadmiar

 • Zalewanie szczelin
  1. Nałożony środek musi zostać wysuszony, tzn. powleczone ścianki przy dotyku nie powinny zostać naruszone.
  2. Dla zapewnienia trwałego połączenia z betonem lub asfaltem powleczona powierzchnia musi być wolna od kurzu i sucha

 • Zużycie materiału
  Ok. 3% ilości stosowanej masy zalewowej

 • Forma dostawy
  Blaszane kanistry o pojemności 10 i 30 litrów

 • Składowanie
  W oryginalnych opakowaniach, zamknięte, z 12 miesięczną trwałością podczas składowania. Przechowywanie tylko w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Chronić przed światłem słonecznym

   
Rozwiń
rozwin

KONTAKT

Interasphalt Sp. z o.o.

64-600, Oborniki Wielkopolskie

ul. Przemysłowa 3


tel. 61 / 646-29-38
tel. 61 / 646-29-39
fax. 61 / 29-70-110


Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000005483
NIP : 781-00-25-165
REGON : 631575982

Kapitał zakładowy 90 000 zł
Konto bankowe : Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznań 59 1090 1362 0000 0000 3601 9003[email protected]